Navazující magisterské studium - příjímací řízení - podrobné informace

 1. Přihláška v 1. kole přijímacího řízení do 8.6.2022, v 2. kole do 15.8.2022. 
 2. Poplatek za přihlášku 500 Kč.
 3. Přílohy k přihlášce v 1. kole doložit do 8.6.2022, v 2. kole do 15.8.2022.
 4. Splnění kritérií pro přijetí:
  1. Kritérium 1 - prospěch v rámci předchozího vysokoškolského studia.

   NEBO

  2. Kritérium 2 - přijímací zkouška

   Pokud 4) nedoloženo nebo nesplněno,  pak nelze uchazeče přijmout.

 5. Pokud 4) splněno a budou splněny vyhlášené podmínky, nutno doložit do 16.9.2022 nostrifikaci.
  1. Nostrifikace VŠ vzdělání – MŠMT – např. na ZČU

   NEBO

  2. posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do stud. programů FAV – viz Nostrifikace

   V případě 5b) je nutno podat „žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení“, uhradit poplatek 500 Kč (vyhláška rektora 10R/2021) + doložit požadované dokumenty.

   Výjimka z 5): Pokud se na uchazeče vztahuje zákon č. 67/2022 Sb. (nutno doložit!), lze diplom (VŠ studium ukončeno do 16.9.2022, ale není k dispozici dokument – diplom) nahradit čestným prohlášením – vzor je ke stažení zde. Zároveň je možné v souladu s rozhodnutím rektora 13R/2022 uchazeče osvobodit od poplatku.

 6. Doložit znalost českého jazyka úrovně nejméně B1 SERR nejpozději do 16.9.2022.

Pokud znalost ČJ + nostrifikace nebude doložena do výše uvedených termínů, pak nelze uchazeče přijmout.

Čestné prohlášení - vzor