Navazující magisterské studium - příjímací řízení - podrobné informace

 1. Přihláška se podává do 7.6.2024. 
 2. Poplatek za přihlášku 600 Kč.
 3. Přílohy k přihlášce doložit do 7.6.2024.
 4. Splnění kritérií pro přijetí:
  1. Kritérium 1 - prospěch v rámci předchozího vysokoškolského studia.

   NEBO

  2. Kritérium 2 - přijímací zkouška

   Pokud 4) nedoloženo nebo nesplněno,  pak nelze uchazeče přijmout.

 5. Pokud 4) splněno a budou splněny vyhlášené podmínky, nutno doložit do 13.9.2024 nostrifikaci.
  1. Nostrifikace VŠ vzdělání – MŠMT – např. na ZČU

   NEBO

  2. posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do stud. programů FAV – viz Nostrifikace

   V případě 5b) je nutno podat „žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení“, uhradit poplatek 500 Kč (vyhláška rektora 10R/2021) + doložit požadované dokumenty.

 6. Doložit znalost českého jazyka úrovně nejméně B1 SERR nejpozději do 13.9.2024 - lze uplatnit pouze zkouška z českého jazyka pro cizince pro účely přijímacího řízení na Ústavu jazykové přípravy (ÚJP) Západočeské univerzity v Plzni, nebo lze nahradit potvrzením o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE).

Pokud znalost ČJ + nostrifikace nebude doložena do výše uvedených termínů, pak nelze uchazeče přijmout.