Navazující magisterské studium - příjímací řízení - podrobné informace

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 budou vyhlášeny během února 2023.

Čestné prohlášení - vzor