Zahraniční uchazeči

obecné informace pro zahraniční uchazeče ke studiu na Fakultě aplikovaných věd

Podmínky přijímacího řízení

Podmínky prijímací řízení jsou vyhlašovány pro každý typ studia samostatně. Každý uchazeč musí splnit všechny stanovené podmínky, znění podmínek naleznete v části zvoleného typu studia. Uchazeči ze zahraničí mají navíc povinnost doložit nostrifikaci a splnění jazykových předpokladů.

Nostrifikace

Nostrifikace je nutnou podmínkou pro přijímacího řízení a zjednodušeně tak označujeme uznání rovnocennosti vysvědčení či diplomu získaného studiem v zahraničí v České republice.  Uchazeči, kteří absolovali předchozí vzdělání na zahraniční instituci, musí doložit kromě dokladu o úspěšném absolvování studia, také nostrifikaci svého vzdělání. Netýká se vzdělání získaného na Slovensku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku a Německu.

Splnění jazykových předpokladů

Studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech probíhá pouze v českém jazyce. Nutnou podmínkou uchazečů ze zahraničí (kromě Slovenské republiky) je doložení splnění minimální úrovně B1 dle SERR, podrobnosti jsou uvedeny v pokynech pro zvolený typ studia.