Kancelář děkana

Anonymous

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Děkanát

+420 377 632 000

Pozice: Děkanka

Anonymous

Vlasta Suchomelová

Děkanát

+420 377 632 001

Pozice: Asistentka děkanky

Úsek proděkana pro vědu a výzkum

Anonymous

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 005

Pozice: Proděkan

Anonymous

Ing. Jaroslav Toninger

Děkanát

+420 377 632 012

Pozice: Referent pro výzkum, vývoj a doktorské studium

Úsek proděkana pro koncepci studia a pedagogické záležitosti

Anonymous

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 004

Pozice: Proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti

Anonymous

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 009

Pozice: Fakultní koordinátor mobilit

Anonymous

Petra Sutnerová

Studijní oddělení

+420 377 632 010

Pozice: Studijní referentka

Anonymous

Monika Brabencová

Studijní oddělení

+420 377 632 011

Pozice: Studijní referentka

Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu

Anonymous

Neobsazeno


Úsek proděkana pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy

Anonymous

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 006

Pozice: Proděkan

Anonymous

Mgr. Michaela Zůzová

Děkanát

+420 377 632 022

Pozice: Referentka pro vnitřní a vnější komunikaci

Tajemník

Anonymous

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 003

Pozice: Tajemník