Kancelář děkana

Anonymous

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 548

Pozice: Děkan

Anonymous

Vlasta Suchomelová

Děkanát

+420 377 632 001

Pozice: Asistentka děkana

Úsek proděkana pro vědu a výzkum

Anonymous

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 005

Pozice: Proděkan pro vědu a výzkum

Anonymous

Ing. Jaroslav Toninger

Děkanát

+420 377 632 012

Pozice: Referent pro výzkum, vývoj a doktorské studium

Úsek proděkana pro studijní a pedagogickou činnost

Anonymous

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 424

Pozice: Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Anonymous

Petra Sutnerová

Studijní oddělení

+420 377 632 010

Pozice: Studijní referentka

Anonymous

Monika Brabencová

Studijní oddělení

+420 377 632 011

Pozice: Studijní referentka

Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu

Anonymous

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 632

Pozice: Proděkanka pro rozvoj a legislativu

Úsek proděkana pro internacionalizaci a vnější vztahy

Anonymous

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 006

Pozice: Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy

Anonymous

Mgr. Michaela Zůzová

Děkanát

+420 377 632 022

Pozice: Referentka pro vnitřní a vnější komunikaci

Anonymous

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Děkanát

+420 377 632 009

Pozice: Referent pro internacionalizaci

Tajemnice

Anonymous

Mgr. Alena Vlčková

Děkanát

+420 377 632 003

Pozice: Tajemnice