Historie Fakulty aplikovaných věd

Vlajka-FAV

1990

Založení Fakulty aplikovaných věd vydělením ze struktur Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. Zakládající katedry: Katedra kybernetiky a robotiky, Katedra informatiky a výpočetní techniky, Katedra matematiky (z Fakulty elektrotechnické), Katedra mechaniky a Katedra fyziky (z Fakulty strojní). Součástí FAV při jejím založení byla i Katedra aplikované jazykovědy. Prvními studenty FAV byli studenti oborů Technická kybernetika, Elektronické počítače a Automatizované systémy řízení, které se oddělily od studijních programů Fakulty elektrotechnické. Vedle nich vzniká nový studijní obor Matematicko -fyzikální inženýrství. Do prvních ročníků Fakulty aplikovaných věd nastupují první nově přijatí studenti.

Děkan

1990

Prvním děkanem FAV se stává doc. RNDr. Jindřich Branžovský, CSc.

13

1991

Založení Západočeské univerzity (ZČU), která vznikla sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou a strojní) se 4 200 studenty.

Nový kampus

1993

FAV se stěhuje do nově vybudovaného univerzitního kampusu v Plzni na Borských polích.

Děkan

1993

Děkanem FAV se stává prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

Děkan

1999

Děkanem FAV se stává doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Děkan

2003

Děkanem FAV se stává prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Děkan

2010

Děkanem FAV se stává doc. Ing. František Vávra, CSc.

Stěhování do nové budovy

2014

Stěhování FAV do nově vybudovaných prostor v univerzitním areálu v Plzni na Borských polích.

Děkan

2014

Děkanem FAV se stává doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

66

2015

Zahájení činnosti výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost, evropského centra excelence.

25 let FAV

2015

Fakulta aplikovaných věd oslavila 25 let své existence.

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

2017

Děkankou FAV se stává doc. Dr. Ing. Vlasta Radová.

Fakulta roku v oblasti Technika

2019

Fakulta aplikovaných věd získává ocenění Fakulta roku 2019 v oblasti Technika.

HR Award

2019

Fakulta aplikovaných věd získává prestižní ocenění HR Award.

Tramvaj přijíždějící do kampusu

2019

Je vybudována nová tramvajová trať do kampusu ZČU. Zastávka přímo u budovy Fakulty aplikovaných věd získává název "Technická".

Děkan - Miloš Železný

2021

Děkanem FAV se stává doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.